Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling i ordnær kontortid. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.