Personale

Medisinsk sekretær Halina Johansen

Helsesekretær  Mona Karin Egeland

Sykepleier    Siv June Veshovde

Sykepleier  Silje Lomeland

Sykepleier Lillian Simons

Sykepleier Martha Bjønnes