Leger

 

Dr. Aud Feed Davis

Fastlege

 

Dr. Bushra Aslam

jobber som vikar fastlege på legesenteret fem til 16.05.19

 

Elise Hansen Norheim

LIS 1 fra 01.03.19 tom 31.08.19