LIS 1 kandidater

Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger.

Formålet med turnuskandidater i allmenn praksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom turnuskandidaten og den veiledende legen på legekontoret.

En turnuskandidat er en ferdig utdannet lege som har hatt 12 måneder praksis på et sykehus før de kommer ut i en allmennpraksis.